Một bể nước làm bằng tôn dạng hình hộp chữ nhật có CD 1,8m CR 1,5m CC 1,2m.Lượng nước trong bể bằng 75%thể tích bể a.Hỏi trong bể có bao nhiu lít nướ

Question

Một bể nước làm bằng tôn dạng hình hộp chữ nhật có CD 1,8m CR 1,5m CC 1,2m.Lượng nước trong bể bằng 75%thể tích bể
a.Hỏi trong bể có bao nhiu lít nước
b.Để 80%thể tích của bể chứa nước thì phải đổ thêm vào bể bao nhiêu lít nước? Giúp mik với

in progress 0
Allison 4 phút 2021-10-17T04:31:24+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-17T04:32:38+00:00

  Đáp án:

  a, Thể tích của bể nước là :

        $\text{1,8 × 1,5 × 1,2 = 3,24 ( m³ )}$

      $\text{3,24 m³ = 3240 dm³ = 3240 lít}$

   Trong bể có số lít nước là :

        $\text{3240 : 100 × 75 = 2430 ( lít )}$

  b, 80% thể tích bể chứa nước là :

        $\text{2430 × 80= 2592 ( lít )}$

   Cần đổ thêm số lít nước là :

        $\text{2592 – 2430 = 162 ( lít )}$

           Đáp số : $\text{a, 2430 lít nước}$

                         $\text{b, 162 lít nước}$

               – Chúc bạn học tốt –                

  0
  2021-10-17T04:32:59+00:00

  Giải thích các bước giải:

  Thể tích bể là

          $1,8 × 1,5 × 1,2 = 3,24$ m³

  a) Thể tích nước trong bể là

           $3,24 : 100 × 75 = 2,43$ m³

                                      = $2430$ l nước

  b) $80$% thể tích bể là

          $3,24 : 100 × 80 = 2,592$ m³

                                     = $2592$ l nước

  Cần đổ thêm số nước là

           $2592 – 2430 = 162$ l nước

  Đ/S: a) $2430$ l nước

          b) $162$ l nước

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )