một bếp điện có ghi 220v-1000w được sử dụng với hiệu điện thế 220v để đun sôi 2,5 lít nước ở nhiệt độ ban đầu là 20 độ c thì mất một thời gian là 14

Question

một bếp điện có ghi 220v-1000w được sử dụng với hiệu điện thế 220v để đun sôi 2,5 lít nước ở nhiệt độ ban đầu là 20 độ c thì mất một thời gian là 14 phút 35 giây .
1) tính hiệu suất của bếp .biết nhiệt dung riêng của nước là 4200j/kg.k .
2) mỗi ngày đun sôi 5 lít nước ở điều kiện như trên thì trong 30 ngày sẽ phải trả bao nhiêu tiền điện cho việc đun nước này .cho biết giá 1kwh điện là 800 đồng

in progress 0
Gianna 2 tuần 2021-11-26T01:21:21+00:00 2 Answers 34 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-26T01:22:44+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Tóm tắt 

  Uđm =220V

  Pđm =1000w

  U=220V 

  m=2,5kg

  t =20 độ c

  t=14 phút 35 giây =875 s

  C =4200j/kg.k 

  1 H=? 

  GIẢI 

  Nhiệt lượng do nước đun sôi là : 

   ADCT Q=m ×C× (100-20) 

             Q=2,5×4200×(100-20)

             Q=840000j 

  Điện trở của bếp là :

  ADCT P=U²/R ⇒ R =U²/P =220²/1000 =48,4 ôm 

  cường độ dòng điện là: 

  ADCT I=U/R = 220/48,4 =50/11 A

  Nhiệt lượng do bếp toả ra là :

  ADCT      Qb = I²×R×t

             Qb= (50/11)²×48,4×875

            Qb =875000j

  Hiệu suất của bếp là :

  H=Q/Qb =(840000/875000)×100=96 phần trăm 

   

  0
  2021-11-26T01:22:51+00:00

  Đáp án:

  a. H = 96%

  b. Tiền điện phải trả là 11680 đồng

  Giải thích các bước giải:

  14 phút = 875s

  a. Hiệu suất của bếp là:

  $H = \dfrac{{{Q_i}}}{A} = \dfrac{{mc\Delta t}}{{P.t}} = \dfrac{{2,5.4200.\left( {100 – 20} \right)}}{{1000.875}} = 96\% $

  b. Tiền điện phải trả là:

  $\begin{array}{l}
  A = P.t = 1000.875.2.30 = 52500000J = 14583Wh = 14,6kWh\\
   \Rightarrow Tien = 14,6.800 = 11680dong
  \end{array}$ 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )