một bếp điện được dùng với dòng điện có hiệu điện thế là 250 v công suất điện tiêu thụ của bếp là công suất điện.Hỏi nếu mắc bếp vào nguồn điện có hi

Question

một bếp điện được dùng với dòng điện có hiệu điện thế là 250 v công suất điện tiêu thụ của bếp là công suất điện.Hỏi nếu mắc bếp vào nguồn điện có hiệu điện thế 110v thì công suất của bếp thay đổi bao nhiêu lần

in progress 0
Parker 1 năm 2021-08-22T22:26:38+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-22T22:27:47+00:00

  Đáp án:

  $P_2=\dfrac{P_1}{5}$

  Công suất giảm $5$ lần

  Giải thích các bước giải:

   Điện trở của bếp không đổi 

  Công suất tiêu thụ của bếp khi mắc vào hiệu điện thế $U_1=250V$

  $P_1=\dfrac{U_1^2}{R}$

  Công suất tiêu thụ của bếp khi mắc vào hiệu điện thế $U_2=110V$

  $P_2=\dfrac{U_2^2}{R}$

  Lập tỉ lệ

  $\dfrac{P_1}{P_2}=\dfrac{\dfrac{U_1^2}{R}}{\dfrac{U_2^2}{R}}=\dfrac{U_1^2}{U_2^2}=\dfrac{250^2}{110^2}≈5$

  $→P_2=\dfrac{P_1}{5}$

  0
  2021-08-22T22:28:12+00:00

  Giải thích các bước giải:

  Vì `R` ko đổi nên công thức: `P=U^2/R`

  ta có:

  `P_1/P_2={U_1^2/R}/{U_2^2/R}`      (1)

  Mà `U_1/U_2=250/110=25/11 =>U_1=U_2 .25/11`        (2)

  Thay (2) vào (1), ta có:

  `P_1/P_2={(U_2.25/11)^2/R}/{U_2^2/R}={U_2.25/11}^2/U_2^2=625/121`

  Hay `P_1=625/121 .P_2`

  Vậy công suất giảm `625/121` lần

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )