Một bếp điện loại 220V-1000W được sử dụng với hiệu điện thế 220V để đun sôi 2l nước có nhiệt độ ban đầu là 25°C. Hiệu suất quá trình đun nước là 85℅.

Question

Một bếp điện loại 220V-1000W được sử dụng với hiệu điện thế 220V để đun sôi 2l nước có nhiệt độ ban đầu là 25°C. Hiệu suất quá trình đun nước là 85℅.
a) Tính thời gian đun sôi của nước biết nhiệt dụng riêng của nước là 4200J/kg.k
b) Mỗi ngày đun sôi 4l nước bằng bếp điện trên cùng với điều kiện đã cho thì trong 30 ngày phải trả bao nhiêu tiền điện biết giá mỗi kw/h là 1200 đồng.

in progress 0
Remi 1 năm 2021-11-21T07:10:17+00:00 1 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-21T07:12:07+00:00

  Đáp án:

   a) 740 s; b) 14800 đồng.

  Giải thích các bước giải:

  a) Nhiệt lượng cần cung cấp cho nước sôi là:

  \({Q_i} = mc\Delta {t^0} = 2.4200.\left( {100 – 25} \right) = {63.10^4}\,\,\left( J \right)\)

  Nhiệt lượng bếp tỏa ra là:

  \({Q_{tp}} = \frac{{{Q_i}}}{H} = \frac{{{{63.10}^4}}}{{85\% }} = {74.10^4}\,\,\left( J \right)\)

  Thời gian đun sôi nước là:

  \(t = \frac{{{Q_{tp}}}}{P} = \frac{{{{74.10}^4}}}{{1000}} = 740\,\,\left( s \right)\)

  b) Điện năng bếp tiêu thụ trong 30 ngày là:

  \(A = 30.2{Q_{tp}} = {30.2.74.10^4} = 44,{4.10^6}\,\,\left( J \right) = 12,3\,\,\left( {kWh} \right)\)

  Tiền điện phải trả là:

  12,3.1200 = 14800 (đồng)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )