một bình cách nhiệt đựng nước ở 20 độ C. Thả 1 quả cầu kom loại có nhiệt độ 150 độ C vào bình thì khi cân bằng nhiệt, nhiệt độ nước trong bình là 50

Question

một bình cách nhiệt đựng nước ở 20 độ C. Thả 1 quả cầu kom loại có nhiệt độ 150 độ C vào bình thì khi cân bằng nhiệt, nhiệt độ nước trong bình là 50 độ C.Nếu thả thêm 1 quả cầu giống như thế nhưng ở nhiệt độ là 100 độ C vào bình khi cân bằng nhiệt nhiệt độ nước trong bình là bao nhieue?

in progress 0
Abigail 3 tháng 2021-09-19T02:01:33+00:00 1 Answers 10 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-19T02:03:12+00:00

  Đáp án:

   t=56,375

  Giải thích các bước giải:

  \({t_nc} = {20^0}C;{t_{c1}} = {150^0}C;{t_1} = {50^0}C;{t_{c2}} = {100^0}C;{t_2}\)

  Quá trình cân bằng nhiệt đầu tiên:
  \({m_{nc}}.{c_{nc}}.({t_1} – {t_{nc}}) = {m_{c1}}.{c_c}.({t_{c1}} – {t_1}) \Leftrightarrow {m_{nc}}.{c_{nc}}.(50 – 20) = {m_{c1}}.{c_c}.(150 – 50) \Rightarrow {m_{nc}}.{c_{nc}} = \dfrac{{10}}{3}{m_c}.{c_c}(1)\)

  Cân bằng nhiệt lần 2: 
  \(({m_{nc}}.{c_{nc}} + {m_{c1}}.c).(t – {t_1}) = {m_{c2}}.c.({t_2} – t) \Leftrightarrow (\frac{{10}}{3}.{m_{c1}}.c + {m_{c1}}.c).(t – 50) = {m_{c1}}.c.(100 – t) \Rightarrow t = 59,{375^0}C\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )