Một bình chia độ đang chứa 500 xăng-ti-mét khối nước.Khi thả hòn đá vào nước trong bình dâng lên 700 xăng-ti-mét khối. hỏi thể tích của hòn đá là bao

Question

Một bình chia độ đang chứa 500 xăng-ti-mét khối nước.Khi thả hòn đá vào nước trong bình dâng lên 700 xăng-ti-mét khối. hỏi thể tích của hòn đá là bao nhiêu?

in progress 0
Parker 1 tháng 2021-08-31T06:49:44+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-31T06:50:49+00:00

  Đáp án:

   200 xăng ti mét khối

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-08-31T06:51:41+00:00

  Đáp án:

   `200cm^3`

  Giải thích các bước giải:

  `text{Ta có:Thể tích của hòn đá bằng với lượng nước  dâng lên}`
  `text{Thể tích của hòn đá là:}`
  `700-500=200(cm^3)`
  `text{Đáp số:200}` `cm^3`

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )