Một bình chứa hỗn hợp khí X gồm 0,8g H2 ; 2,24 lít khí N2 và 5,6 lít khí CO2 (ở đktc). Tổng số mol các khí trong hỗn hợp khí X là A: 0,55 mol

Question

Một bình chứa hỗn hợp khí X gồm 0,8g H2 ; 2,24 lít khí N2 và 5,6 lít khí CO2 (ở đktc). Tổng số mol các khí trong hỗn hợp khí X là A: 0,55 mol. B: 0,6 mol. C: 0,5 mol. D: 0,65 mol.

in progress 0
Lyla 2 tuần 2021-11-28T14:40:00+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-28T14:41:12+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:0,55 mol.

   

  0
  2021-11-28T14:41:38+00:00

  \[n_{H_2}=\dfrac{0,8}{2}=0,4(mol)\]

  \[n_{N_2}=\dfrac{2,24}{22,4}=0,1(mol)\]

  \[n_{CO_2}=\dfrac{5,6}{22,4}=0,25(mol)\]

  \[\to \sum\text{so mol}=0,4+0,1+0,25=0,75(mol)\]

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )