Một bình chứa hỗn hợp khí X gồm 0,8g H2 ; 2,24 lít khí N2 và 5,6 lít khí CO2 (ở đktc). Tổng số mol các khí trong hỗn hợp khí X là A: 0,6 mol.

Question

Một bình chứa hỗn hợp khí X gồm 0,8g H2 ; 2,24 lít khí N2 và 5,6 lít khí CO2 (ở đktc). Tổng số mol các khí trong hỗn hợp khí X là
A: 0,6 mol.
B: 0,55 mol.
C: 0,65 mol.
D: 0,5 mol.

in progress 0
Parker 2 tuần 2021-11-24T15:02:19+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-24T15:03:50+00:00

      $nH2 = 0,8/2 = 0,4 (mol)$

      $nN2 = 2,24/22,4 = 0,1 (mol)$

     $ nCO2 = 5,6/22,4 = 0,25 (mol)$

      $n = nH2 + nN2 + nCO2$

         $= 0,4 + 0,1 + 0,25 = 0,75 (mol)$

  ⇒ko có đáp án

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )