Một bình đựng 400g dung dịch chứa 20% muối.Hỏi phải đổ thêm vào bình bao nhiêu gam nc lã để dc một bình nc muối chứ 10% muối

Question

Một bình đựng 400g dung dịch chứa 20% muối.Hỏi phải đổ thêm vào bình bao nhiêu gam nc lã để dc một bình nc muối chứ 10% muối

in progress 0
Alice 1 tháng 2021-08-05T02:33:34+00:00 2 Answers 16 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-05T02:34:35+00:00

  Số gam muối có trong dung dịch là:

  400 : 100 x 20 = 80g

  Ta có: số gam muối ko thay đổi khi đổ thêm nước vào.

  Sau khi thêm bình đựng số gam nước là:

  80 : 10 x 100 = 800g

  Phải đổ thêm số gam nước là:

  800 – 400 = 400g

  Đáp số: 400 g

  0
  2021-08-05T02:34:56+00:00

  Đáp án:

   $400g$

  Giải thích các bước giải:

  Số gam muối dung dịch chứa là:

  $400 : 100 x 20 = 80g$

  Số gam nước sau khi đổ thêm nước trong bình là:

  $80 : 10 x 100 = 800g$

  Số gam nước phải đổ thêm là:

  $800 – 400 = 400g$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )