Một bình kín chứa 0,04 mol C2H2, và 0,06 mol H2, một ít bột Ni. Nung nóng bình sau một thời gian thu được hỗn hợp khí Y. Dẫn toàn bộ khí Y vào dung dị

Question

Một bình kín chứa 0,04 mol C2H2, và 0,06 mol H2, một ít bột Ni. Nung nóng bình sau một thời gian thu được hỗn hợp khí Y. Dẫn toàn bộ khí Y vào dung dịch brom dư thì có 0,896 lít hỗn hợp khí Z bay ra. Tỉ khối của Z so với H2 bằng 4,5. Vậy khối lượng bình đựng dung dịch brom tăng lên là

in progress 0
Maya 1 tháng 2021-10-28T14:32:25+00:00 1 Answers 10 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-28T14:33:40+00:00

  Đáp án:

   Khối lượng bình tăng là 0,8 gam.

  Giải thích các bước giải:

   Ta có: \({m_X} = {m_{{C_2}{H_2}}} + {m_{{H_2}}} = 0,04.26 + 0,06.2 = 1,16{\text{ gam}}\)

  BTKL: \({m_X} = {m_Y} = {m_Z} + {m_{{\text{ bình brom tăng}}}} = 1,16{\text{ gam}}\)

  Ta có: 

  \({n_Z} = \frac{{0,896}}{{22,4}} = 0,04{\text{ mol; }}{{\text{M}}_Z} = 4,5.2 = 9 \to {m_Z} = 0,04.9 = 0,36{\text{ gam}}\)

  \( \to {m_{bình{\text{ brom tăng}}}} = 1,16 – 0,36 = 0,8{\text{ gam}}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )