Một bình kín chứa N=3,01.10^23 Phân tử khí Heli. a.Tính khối lượng He chứa trong bình,cho khối lượng mol của He là 4(g) b.Biết nhiệt độ khí là 0độ C v

Question

Một bình kín chứa N=3,01.10^23 Phân tử khí Heli.
a.Tính khối lượng He chứa trong bình,cho khối lượng mol của He là 4(g)
b.Biết nhiệt độ khí là 0độ C và áp suất trong bình là 1 atm.Hỏi thể tích của bình bằng bao nhiêu?

in progress 0
Rylee 2 tháng 2021-10-21T07:15:10+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-21T07:16:34+00:00

  Đáp án:

  a. 2g

  b. 11,2 lít

  Giải thích các bước giải:

  a. SỐ mol của khí Heli là:

  \[n = \frac{N}{{{N_A}}} = \frac{{3,{{01.10}^{23}}}}{{6,{{02.10}^{23}}}} = 0,5mol\]

  Khối lượng của khí Heli là:

  \[m = n.\mu  = 0,5.4 = 2g\]

  b.Áp dụng phương trình của khí lí tưởng ta có:

  \[pV = nRT \Rightarrow V = \frac{{nRT}}{p} = \frac{{0,5.0,082.\left( {0 + 273} \right)}}{1} = 11,2lit\]

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )