Một bình kín chứa ô xi ở nhiệt độ T và áp suất p.Khi cho nhiệt độ tăng lên hai lần thì áp suất khối khí tăng hay giảm bao nhiêu lần:

Question

Một bình kín chứa ô xi ở nhiệt độ T và áp suất p.Khi cho nhiệt độ tăng lên hai lần thì áp suất khối khí tăng hay giảm bao nhiêu lần:

in progress 0
Mary 1 năm 2021-10-16T12:04:06+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-16T12:05:22+00:00

  Đáp án:

   áp suất tăng 2 lần

  Giải thích các bước giải:

   đẳng tích

  $\begin{array}{l}
  \frac{{{P_1}}}{{{T_1}}} = \frac{{{P_2}}}{{{T_2}}}\\
  \frac{{{T_2}}}{{{T_1}}} = \frac{{{P_2}}}{{{P_1}}} = 2
  \end{array}$

  0
  2021-10-16T12:05:31+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Khi cho nhiệt độ tăng lên hai lần thì áp suất khối khí  giảm hai lần

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )