Một bình kín chứa ôxi ở nhiệt độ 20oC và áp suất 10^5 Pa. Nếu áp suất trong bình tăng lên gấp 3 thì nhiệt độ khí trong bình là:

Question

Một bình kín chứa ôxi ở nhiệt độ 20oC và áp suất 10^5 Pa. Nếu áp suất trong bình tăng lên gấp 3 thì nhiệt độ khí trong bình là:

in progress 0
Ivy 1 năm 2021-10-16T11:53:17+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-16T11:55:14+00:00

  Đáp án:

  \({T_2} = 606^\circ C\)

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  \frac{{{p_1}}}{{{T_1}}} = \frac{{{p_2}}}{{{T_2}}}\\
  \frac{{{p_1}}}{{{T_1}}} = \frac{{3{p_1}}}{{{T_2}}}\\
   \Rightarrow {T_2} = 3{T_1} = 3(20 + 273) = 879^\circ K = 606^\circ C
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )