một bình kín có thể tích không đổi chứa một lượng khí ở nhiệt độ 27″c và ở áp suất 2.10 mũ 5 pa nếu áp suất tăng gấp đôi thì nhiệt dộ của khối khí là

Question

một bình kín có thể tích không đổi chứa một lượng khí ở nhiệt độ 27″c và ở áp suất 2.10 mũ 5 pa nếu áp suất tăng gấp đôi thì nhiệt dộ của khối khí là

in progress 0
Caroline 4 tuần 2021-07-08T17:15:40+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-08T17:16:54+00:00

  CHÚC BẠN HỌC TỐT !!!!!!!!!!!

  Đáp án:

  `t = 327^oC`

  Giải thích các bước giải:

  Trạng thái ban đầu của khối khí: 

          $\begin{cases}V_0\\T_0 = 273 + 27 = 300 (K)\\p_0 = 2.10^5 (Pa)\\\end{cases}$

  Trạng thái của khối khí sau khi biến đổi:

          $\begin{cases}V = V_0\\T = 273 + t(K)\\p = 2p_0\\\end{cases}$

  Áp dụng định luật Sác – lơ:

          `p_0/T_0 = p/T`

  `<=> p_0/300 = {2p_0}/{273 + t}`

  `<=> t = 327^oC`

  0
  2021-07-08T17:17:38+00:00

  Đáp án:

   em tham khảo

  5sao hay nhất

  @huyhoang7

  Giải thích các bước giải:

  trong hình

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )