Một bình rượu và 1 bình nc có cùng thể tích là 1 lít ở 0*C.Khi nung nóng cả 2 bình lên đến 50*C thì thấy mực chất lỏng trong 2 bình lần lượt là 1048cm

Question

Một bình rượu và 1 bình nc có cùng thể tích là 1 lít ở 0*C.Khi nung nóng cả 2 bình lên đến 50*C thì thấy mực chất lỏng trong 2 bình lần lượt là 1048cm3,1012cm3.Tính độ tăng thể tích của rượu và nc,từ đó suy ra chất nào dãn nở vì nhiệt nhiều hơn.

in progress 0
Kinsley 3 tháng 2021-09-08T16:51:01+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-08T16:52:14+00:00

  Đáp án:

   Độ tăng thể tích khi nước ở 0*C->50*C là

       1012-1000=12 (cm³)

  Độ tăng thể tích khi rượu ở 0*C->50*C là

        1048-1000=48(cm³)

  rượu nở vì nhiệt nhiều hơn

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-09-08T16:52:31+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )