Một bình thông nhau có tiết diện 10 $cm^{2}$ chứa nước đến gần nước chiều cao mỗi nhánh.Rót dầu(trọng lượng riêng của dầu là 8000N/ $m^{3}$ )cho đến k

Question

Một bình thông nhau có tiết diện 10 $cm^{2}$ chứa nước đến gần nước chiều cao mỗi nhánh.Rót dầu(trọng lượng riêng của dầu là 8000N/ $m^{3}$ )cho đến khi độ chênh lệch giữa hai mức chất lỏng trong hai nhánh là 8cm.Xác định trọng lượng của dầu đã rót vào

in progress 0
Parker 1 tháng 2021-08-11T18:57:38+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-11T18:59:16+00:00

  Đáp án:

  P = 3,2N 

  Giải thích các bước giải:

  Vì dầu nhẹ hơn nước nên chiều cao cột dầu sẽ cao hơn của cột nước.

  Gọi h là chiều cao cột dầu.

  Để độ chênh lệch là 8cm thì:

  $\begin{array}{l}
  {p_A} = {p_B}\\
   \Leftrightarrow {d_n}.\left( {h – {h_{cl}}} \right) = {d_d}.h\\
   \Leftrightarrow 10000.\left( {h – 8} \right) = 8000.h\\
   \Leftrightarrow h = 40cm = 0,4m
  \end{array}$

  Trọng lượng của cột dầu rót vào là:

   $P = {d_d}.V = {d_d}.S.h = {8000.10.10^{ – 4}}.0,4 = 3,2N$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )