một bình tràn chỉ có thể chứa được nhiều nhất là 200 cm3 nước, đang đựng 140cm3 nước. thả một vật rắn ki thấm nước vào bình thì thấy thể tích nước

Question

một bình tràn chỉ có thể chứa được nhiều nhất là 200 cm3 nước, đang đựng 140cm3 nước. thả một vật rắn ki thấm nước vào bình thì thấy thể tích nước tràn ra khỏi bình là 70 cm3. tính thể tích vật rắn
chú ý viết lời giải đầy đủ ra
cm3 là xăng ti mét khối

in progress 0
Katherine 2 tháng 2021-10-06T15:29:55+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-06T15:31:15+00:00

  Đáp án:

   CHÚC BẠN HỌC TỐT!!!!!!

  Giải thích các bước giải:

      Vn = 140 (cm³)

  Tổng thế tích của nước có trong bình và vật rắn là:

       V = 200 + 70 = 270 (cm³)

  Thể tích của vật rắn là:

       Vv = V – Vn = 270 – 140 = 130 (cm³)

  Vậy vật rắn có thể tích là 130 cm³.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )