một bình tràn chỉ có thể chứa được nhiều nhất là 250cm3 đang chứa 180cm3 thả một vật rắn không thấm nước vào bình thì thấy thể tích nước tràn ra 40cm3

Question

một bình tràn chỉ có thể chứa được nhiều nhất là 250cm3 đang chứa 180cm3 thả một vật rắn không thấm nước vào bình thì thấy thể tích nước tràn ra 40cm3 tính thể tích vật rắn

in progress 0
Abigail 6 ngày 2021-12-04T06:23:30+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-04T06:25:02+00:00

  Đáp án: 110 cm3

  Giải thích các bước giải:

  0
  2021-12-04T06:25:18+00:00

  Đáp án:

  Khi thả vật vào, nước tràn ra 40cm3 vậy tổng thể tích vật và nước là:

  Vv+n =250 + 40 = 290 cm3.

  Vậy thể tích vật rắn là: Vv = Vv+n – Vn = 290 – 180 = 110 cm3

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )