Một bộ truyền động bánh răng , có số răng bánh dẫn là 90 tốc độ quay 1600vòng/phút , tỉ số truyền là 2,5 . Xác định số răng bánh bị dẫn . Bánh nào qua

Question

Một bộ truyền động bánh răng , có số răng bánh dẫn là 90 tốc độ quay 1600vòng/phút , tỉ số truyền là 2,5 . Xác định số răng bánh bị dẫn . Bánh nào quay nhanh hơn
Giúp em với ạ em đang cần gấp

in progress 0
Ximena 5 tháng 2021-07-29T11:09:25+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-29T11:10:42+00:00

  Tóm tắt:

  `Z_1=90` `răng`

  `n_d= 1600 vòng//phút `

  `i=2,5`

  `Z_2=?`

  Bánh nào quay nhanh hơn?

  Giải:

  Số răng bánh bị dẫn là:

  `i=(n_(bd))/n_d=Z_1/Z_2=2,5`

  `⇒Z_2=(Z_1)/(2,5)= (90)/(2,5)= 36 (răng)`

  Vì bánh bị dẫn có số răng ít hơn `(36<90)` nên bánh bị dẫn quay nhanh hơn

  0
  2021-07-29T11:10:59+00:00

  i=n2 trên n1

  =>n2=i.n1=2,5.1600=4000(vòng trên phút)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )