Một bồn tăm chứa 90l nước và đạt 75% sức chứa của bồn tắm đó. Hỏi thể tích bồn tắm đó có bao nhiêu mét khối THANK YOU

Question

Một bồn tăm chứa 90l nước và đạt 75% sức chứa của bồn tắm đó. Hỏi thể tích bồn tắm đó có bao nhiêu mét khối
THANK YOU

in progress 0
Eden 1 năm 2021-10-06T14:53:55+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-06T14:55:05+00:00

  Đáp án:

  `0,12m^3`

  Giải thích các bước giải:

  Đổi `90l=90dm^3`
  Thể tích bồn tắm là:
  `90:75%=120(dm^3)`

  Đổi `120dm^3=0,12m^3`
  Đáp số:`0,12m^3`

  0
  2021-10-06T14:55:28+00:00

                             #Dqnghiep

              Đổi 90 lít nước = 0,09 m³

  Thể tích bồn tắm đó là:

          0,09÷75%=0,12(m³)

              Đáp số:0,12 m³

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )