Một bóng đèn có ghi 6V-3W được sủ dụng ở hiệu điện thế 6V trong 1 giờ 30 phút Tính điện năng tiêu thụ trong thời gian nói trên

Question

Một bóng đèn có ghi 6V-3W được sủ dụng ở hiệu điện thế 6V trong 1 giờ 30 phút
Tính điện năng tiêu thụ trong thời gian nói trên

in progress 0
Eva 1 tuần 2021-11-30T14:36:33+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-30T14:37:44+00:00

  Đáp án:

  \(A = 16200J\)

  Giải thích các bước giải:

  Hiệu điện thế đặt vào hai đầu bóng đèn bằng hiệu điện thế định mức ghi trên đèn, do đó công suất tiêu thụ của bóng đèn bằng công suất định mức của đèn.

  Ta có: \(\left\{ \begin{array}{l}
  P = 3W\\
  t = 1h30ph = 5400s
  \end{array} \right.\)

  Điện năng tiêu thụ của bóng đèn trong 1 giờ 30 phút là:

  \(A = P.t = 3.5400 = 16200J\)

   

  0
  2021-11-30T14:38:16+00:00

  Đáp án:

  16200J

  Giải thích các bước giải:

  Vì Uđm =Uđmđ=6V nên đèn hoạt động bình thường

  suy ra công suất đèn tiêu thụ bằng công suất định mức và bằng 3W

  Đổi: 1h 30 phút =5400 giây

  Điện năng đèn tiêu thụ trong 1h30 phút là:

  A=P.t=3.5400=16200(J)

  vậy điện năng đèn tiêu thụ trong 1h 30 phút là 16200J

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )