một bóng đèn ghi 220v 100w cường độ dòng điện định mức của dòng điện chạy qua bóng đèn là

Question

một bóng đèn ghi 220v 100w cường độ dòng điện định mức của dòng điện chạy qua bóng đèn là

in progress 0
Ivy 2 tuần 2021-08-23T19:36:35+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-23T19:37:37+00:00

  Cường độ dòng điện định mức là : 

  I = $\frac{P}{U}$ = $\frac{100}{220}$ ≈0,45 ( A) 

  Vậy : ….. 

  0
  2021-08-23T19:37:38+00:00

                                     GIẢI

  Vì đèn sáng bình thường, nên ta có:

  $U_{đm}$= U = 220V

  $P_{đm}$= P = 100W

  Cường độ dòng điện chạy qua bóng đèn là:

     P=U . I

  ⇒I=$\frac{P}{U}$ 

      =$\frac{100}{220}$ 

      ≈0,45 (A)

  Vậy cường độ dòng điện định mức của dòng điện chạy qua bóng đèn là 0,45A.

  Cho mình xin CTLHN nha :3

  CHÚC BẠN HỌC TẬP THẬT TỐT!!! :))

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )