Một bóng đèn lúc thắp sáng có điện trở 12 Ω và cường độ dòng điện chạy qua dây tóc bóng đèn là 0,5 A. Tính hiệu điện thế giữa hai đầu dây tóc bóng đèn

Question

Một bóng đèn lúc thắp sáng có điện trở 12 Ω và cường độ dòng điện chạy qua dây tóc bóng đèn là 0,5 A. Tính hiệu điện thế giữa hai đầu dây tóc bóng đèn khi đó
b) nếu hđt giữa hai đầu là 2,4V thì cđdđ tăng hay giảm? chênh lệch cđdđ là bao nhiêu?

in progress 0
Valentina 3 tháng 2021-09-03T16:52:04+00:00 1 Answers 16 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-03T16:53:21+00:00

  Đáp án:

  U = 6V

  ΔI = 0,3A 

  Giải thích các bước giải:

  Hiệu điện thế giữa hai đầu dây tóc bóng đèn :

  $U = I.R = 0,5.12 = 6V$

  Cường độ dòng điện giảm vì hiệu điện thế giảm

  Độ chênh lệch cường độ dòng điện là:

  $\Delta I = I – I’ = 0,5 – \frac{{2,4}}{{12}} = 0,3A$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )