Một bọt khí có thể tích gấp rưỡi khi nổi từ đáy hồ lên mặt nước. Giả sử nhiệt độ ở đáy hồ và mặt hồ như nhau. Biết P0  750mmHg . Độ sâu của hồ là: A

Question

Một bọt khí có thể tích gấp rưỡi khi nổi từ đáy hồ lên mặt nước. Giả sử nhiệt độ ở đáy hồ và mặt hồ
như nhau. Biết
P0  750mmHg
. Độ sâu của hồ là:
A. 1,5m. B. 5,1m.
C. 15m. D. 5m

in progress 0
Alexandra 2 tháng 2021-10-06T09:59:58+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-06T10:01:06+00:00

  Đáp án:

   D

  Giải thích các bước giải:

  Áp dụng phương trình đẳng nhiệt:

  \(\begin{array}{l}
  {p_1}{V_1} = {p_2}{V_2} \Rightarrow {p_0} + dh = 1,5{p_0}\\
   \Rightarrow dh = 0,5{p_0} \Rightarrow h = 4,986m
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )