một búa máy có khối lượng 10 tấn rơi từ độ cao 2,5m vào một vật sắt có khối lượng 200kg. Hỏi búa phải rơi bao nhiêu lần để vật tăng thêm 40 độ C, biết

Question

một búa máy có khối lượng 10 tấn rơi từ độ cao 2,5m vào một vật sắt có khối lượng 200kg. Hỏi búa phải rơi bao nhiêu lần để vật tăng thêm 40 độ C, biết chỉ 60% động năng của búa máy rơi mới làm vật nóng lên, g= 9,8m/s
Giúp em với ạ

in progress 0
Everleigh 3 tháng 2021-09-16T07:05:28+00:00 1 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-16T07:07:24+00:00

  Đáp án:

   25,034

  Giải thích các bước giải:

  Nhiệt dung riêng của sắt là 460 J/kgK

  Nhiệt lượng cần để nóng lên là:

  \[Q = mc.\Delta t = 200.460.40 = 3680000J\]

  Động năng của búa sau n lần rơi là:

  \[Q’ = m’gh.n = 245000n(J)\]

  Có:

  \[Q = 0,6Q’ \Rightarrow n = 25,034\]

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )