Một ca no chạy qua sông xuất phát từ A, mũi hướng tới điểm B ở bờ bên kia.AB vuông góc với bo song.nhung đó nước chảy nên khi đến bờ bên kia,ca no lại

Question

Một ca no chạy qua sông xuất phát từ A, mũi hướng tới điểm B ở bờ bên kia.AB vuông góc với bo song.nhung đó nước chảy nên khi đến bờ bên kia,ca no lại ở Cách B đoạn 20m.thoi gian qua sông là 100 giay.Neu người lái giữ cho mũi ca no chếch 60 độ so với bo song và mở máy chạy như trước thì cả no chạy tới toi dung điểm B.tinh van tốc nước chảy và vận tốc cả no

in progress 0
Hailey 2 ngày 2021-12-07T13:42:12+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

    0
    2021-12-07T13:43:35+00:00

    Đáp án: 0,2 m/s; 0,23 m/s

    Giải thích các bước giải: Bạn tham khảo nhé.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )