Một ca nô chạy trên song đang chảy. Nếu canô chạy xuôi dòng 5 km rồi ngược dòng 10 km thì mất 2 giờ. Nếu ca nô chạy xuôi dòng 10 km rồi ngược dòng 6 k

Question

Một ca nô chạy trên song đang chảy. Nếu canô chạy xuôi dòng 5 km rồi ngược dòng 10 km thì mất 2 giờ. Nếu ca nô chạy xuôi dòng 10 km rồi ngược dòng 6 km thì cũng mất 2 giờ. Tính vận tốc ca nô và vận tốc dòng chảy .
Trả lời hộ mình cảm ơn các bạn

in progress 0
Bella 1 năm 2021-10-19T16:04:23+00:00 1 Answers 10 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-19T16:05:48+00:00

  Đáp án: Cano: $\dfrac{63}8km/h,$ dòng chảy: $\dfrac78km/h$

  Giải thích các bước giải:

  Gọi vận tốc cano là $x,$ vận tốc dòng chảy là $y, (x>y>0)$

  $\to$Vận tốc cano khi xuôi dòng là $x+y,$ khi ngược dòng là $x-y$

  Theo bài ra ta có:

  $\begin{cases}\dfrac{5}{x+y}+\dfrac{10}{x-y}=2\\ \dfrac{10}{x+y}+\dfrac{6}{x-y}=2\end{cases}$

  $\to \begin{cases}\dfrac{5}{x+y}+\dfrac{10}{x-y}= \dfrac{10}{x+y}+\dfrac{6}{x-y}\\ \dfrac{10}{x+y}+\dfrac{6}{x-y}=2\end{cases}$

  $\to \begin{cases}\dfrac{5}{x+y}=\dfrac{4}{x-y}\\ 2\cdot \dfrac{4}{x-y}+\dfrac{6}{x-y}=2\end{cases}$

  $\to \begin{cases}\dfrac{5}{x+y}=\dfrac{4}{x-y}\\  \dfrac{14}{x-y}=2\end{cases}$

  $\to \begin{cases}\dfrac{5}{x+y}=\dfrac{4}{7}\\  x-y=7\end{cases}$

  $\to \begin{cases}x+y=\dfrac{35}{4}\\  x-y=7\end{cases}$

  $\to \begin{cases}y+7+y=\dfrac{35}{4}\\  x=y+7\end{cases}$

  $\to \begin{cases}y=\dfrac78\\  x=\dfrac{63}{8}\end{cases}$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )