Một ca nô chạy trên sông trong 8h, xuôi dòng 81km và ngược dòng 105km.Một lần khác cũng chạy trên khúc sông đó, ca nô này chạy trong 4h, xuôi dòng 54

Question

Một ca nô chạy trên sông trong 8h, xuôi dòng 81km và ngược dòng 105km.Một lần khác cũng chạy trên khúc sông đó, ca nô này chạy trong 4h, xuôi dòng 54km và ngược dòng 42km. Tính vận tốc khi xuôi dòng và ngược dòng của ca nô. Biết rằng vận tốc riêng và vận tốc dòng nước của ca nô không đổi.

in progress 0
Charlie 2 tháng 2021-10-22T23:47:53+00:00 1 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-22T23:49:17+00:00

  Gọi vận tốc xuôi dòng và ngược dòng của cano lần lượt là a;b (km/h)

  Thời gian cano chạy trên sông là: $\frac{81}{a}$ + $\frac{105}{b}$ = 8 (1)

  Thời gian cano chạy trên sông lần khác là: $\frac{54}{a}$ + $\frac{42}{b}$ = 4 (2)

  Từ (1) và (2) => $\left \{ {{a=27} \atop {b=21}} \right.$ 

  Vậy vận tốc xuối dòng là 27km/h

  vận tốc ngược dòng là 21 km/h 

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )