Một ca nô chạy xuôi dòng một quãng đường 9km sau đó quay ngược trở lại đến một điểm cách nơi xuất phát 1km thì dừng lại . Biết thời gian xuôi dòng ít

Question

Một ca nô chạy xuôi dòng một quãng đường 9km sau đó quay ngược trở lại đến một điểm cách nơi xuất phát 1km thì dừng lại . Biết thời gian xuôi dòng ít hơn thời gian ngược dòng 15 phút và vận tốc dòng nước là 2km/h . TÍnh vận tốc ca nô khi nước đang đứng yên

in progress 0
Claire 5 tháng 2021-07-12T09:22:16+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-12T09:23:48+00:00

  Đáp án:  Vận tốc cano khi nước đứng yên là 10km/h

  Giải thích các bước giải:

  Gọi vận tốc cano khi dòng nước đứng yên là $x\,(x>2)$

  Vận tốc khi xuôi dòng: $x+2$ (km/h)

  Vận tốc khi ngược dòng: $x-2$ (km/h)

  Thời gian khi xuôi dòng: $\dfrac{9}{x+2}$ (h)

  Thời gian khi ngược dòng: $\dfrac{8}{x-2}$ (h)

  Đổi 15p=0,25h

  Vì thời gian xuôi dòng ít hơn thời gian ngược dòng $0,25$h nên ta có phương trình:

  $\dfrac{8}{x-2}-\dfrac{9}{x+2}=0,25$

  Giải phương trình trên ta được: x=10 (thỏa mãn), x=-14 (loại)

  Vậy vận tốc cano khi nước đứng yên là $10$km/h

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )