một ca nô chạy với vận tốc 32km/giờ xuất phát từ bến A lúc 6 giờ 30 phút để đến bến B .Hỏi ca nô đén B lúc mấy giờ ? Biết khoảng cách từ bến A đến bế

Question

một ca nô chạy với vận tốc 32km/giờ xuất phát từ bến A lúc 6 giờ 30 phút để đến bến B .Hỏi ca nô đén B lúc mấy giờ ? Biết khoảng cách từ bến A đến bến B dài 12,8km và vận tốc dòng nước không đáng kể

in progress 0
Gianna 2 tháng 2021-09-10T01:42:20+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-10T01:43:22+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

                         Giải

         Thời gian đi từ A đến B là:

               12,8 : 32 = 0,4 (giờ)= 24 phút

         Ca nô đến B lúc:

               6 giờ 30 phút + 24 phút = 6 giờ 54 phút

                          Đ/S: 6 giờ 54 phút

          

  0
  2021-09-10T01:43:59+00:00

  Đáp án:

   Giải:
                                              Thời gian ca nô chạy là:
                                                 12, 8: 32 =0,4 (giờ )
                                               Đổi: 0,4 giờ =24 phút
                                               Ca nô đến B lúc:
                                     6 giờ 30 phút + 24 phút = 6 giờ 54 phút
                                                   Đ/s: 6 giờ 54 phút

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )