Một ca nô chạy với vận tốc không đổi trên một khúc sông dài 30km, cả đi và về hết 4h. Tính vận tốc của ca nô khi nước lặng, biết vận tốc dòng nước là

Question

Một ca nô chạy với vận tốc không đổi trên một khúc sông dài 30km, cả đi và về hết 4h. Tính vận tốc của ca nô khi nước lặng, biết vận tốc dòng nước là 4km/h

in progress 0
Genesis 1 tháng 2021-08-05T16:28:25+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-05T16:29:40+00:00

  Gọi vận tốc cano là x(x>4)

  Vận tốc đi x+4

  Vận tốc về x-4

  Thời gian đi 30/(x+4)

  Thời gian về 30/(x-4)

  Theo đề bài ta có pt

  30/(x+4)+30/(x-4)=4

  ⇔60x/(x²-16)=4

  ⇔60x=4x²-64

  ⇔4x²-60x-64=0

  ⇔x=16(nhận); x=1(loại)

  Vậy vận tốc cano là 16(km/h)

   

  0
  2021-08-05T16:29:44+00:00

  Gọi vận tốc của ca nô khi nước lặng là x (km/h ,x>4)

  ⇒ Vận tốc ca nô đi xuôi dòng là: x+4 (km/h)

  Vận tốc ca nô đi ngược dòng là: x-4  (km/h)

  Tgian đi xuôi dòng là: 30/ x+4 (h)

  Tgian đi ngược dòng là: 30/ x-4 (h)

  Vì tổng tgian đi xuôi, ngc là 4 h nên ta có ptr:

        30/ x+4   + 30/ x-4    =4

  ⇔30(x-4) +30(x+4) =4(x²-16)   (bước này khử mẫu mình làm tắt)

  ⇔30x-120+30x+120 =4x²-64

  ⇔-4x²+60x+64 =0⇔x=16 hoặc x=1(loại vì 0 tman đk)

  Vậy vận tốc của ca nô khi nước lặng là 16 km/h

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )