Một ca nô đi từ A đến B với vận tốc 38km/giờ .Biết quãng đường A B dài 95km và ca nô đến B lúc 10 giờ 15 phút .Hỏi ca nô khởi hành từ A lúc mấy giờ

Question

Một ca nô đi từ A đến B với vận tốc 38km/giờ .Biết quãng đường A B dài 95km và ca nô đến B lúc 10 giờ 15 phút .Hỏi ca nô khởi hành từ A lúc mấy giờ

in progress 0
Allison 1 tháng 2021-10-28T14:05:36+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-28T14:07:18+00:00

  Đáp án:

   Thời gian ca nô đi là :

      $\text{95 : 38 = 2,5 ( giờ )}$

     $\text{2,5 giờ = 2 giờ 30 phút}$

   Thời gian ca nô khởi hành là :

      $\text{10 giờ 15 phút – 2 giờ 30 phút = 7 giờ 45 phút}$

           Đáp số : $\text{7 giờ 45 phút}$

                         – Chúc bạn học tốt –                             

   

  0
  2021-10-28T14:07:23+00:00

   Thời gian ca nô đi từ A đến B là:

                    95:38=2,5(giờ)

                              =2 giờ 30 phút

  Ca nô khởi hành từ A lúc:

                 10 giờ 15 phút-2 giờ 30 phút=7 giờ 45 phút

                                 Đáp số:7 giờ 45 phút.  

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )