Một ca nô đi từ bến A đến bến B hết 6h , khi đi từ B về A nhanh hơn lúc đi 4km/h nên thời gian chỉ mất 5h . tính quãng đường AB

Question

Một ca nô đi từ bến A đến bến B hết 6h , khi đi từ B về A nhanh hơn lúc đi 4km/h nên thời gian chỉ mất 5h . tính quãng đường AB

in progress 0
Rose 5 tháng 2021-07-12T09:31:13+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-12T09:32:20+00:00

  Đáp án:độ dài quãng đường AB là 120km

   

  Giải thích các bước giải:

   Gọi độ dài quãng đường AB là: x(km)(ĐK x>0)

  Khi đó Vận tốc ca nô đi từ A đến B là x/6 (km/h)

  Vận tốc ca nô đi từ B về A là x/5 (km/h)

  Theo bài ra ta có pt: (x/5)-(x/6)=4

  Giải pt ta được x=120(t/m)

  0
  2021-07-12T09:32:27+00:00

  Đáp án : $120 $ km

  Giải thích các bước giải:

  Gọi vận tốc lúc đi là x $\to x+4$ là vận tốc lúc về

  $\to AB=6x=(x+4).5\to x=20\to AB=120$ 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )