Một ca nô đi từ thánh phố A đến thành phố B mất 4 giờ 30 phút .Một ô tô cũng đi từ thành phố A đến thánh phố B mất 2 giờ.Vận tốc ca nô kến vận tốc ô t

Question

Một ca nô đi từ thánh phố A đến thành phố B mất 4 giờ 30 phút .Một ô tô cũng đi từ thành phố A đến thánh phố B mất 2 giờ.Vận tốc ca nô kến vận tốc ô tô là 25km/h .Biết rằng đg bộ dài hơn đường sông là 10km
a tính vận tốc ô tô và ca nô
b tiinhs đọ dài quãng đường bộ và quãng đường sông từ A đến B

in progress 0
Daisy 3 tuần 2021-07-08T17:48:21+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-08T17:50:02+00:00

  Đáp án:

  a) Đổi 4 giờ 30 phút = 4,5 giờ; 

  Gọi vận tốc ô tô là x (km/h)

  => vận tốc ca nô là x-25 (km/h) (x>25)

  Đường bộ dài hơn đường thủy 10km nên ta có:

  $\begin{array}{l}
  4,5\left( {x – 25} \right) + 10 = 2.x\\
   \Rightarrow 4,5x – 4,5.25 + 10 = 2x\\
   \Rightarrow 2,5x = 102,5\\
   \Rightarrow x = 41\left( {km/h} \right)
  \end{array}$

  Vậy vận tốc ô tô là 41 km/h và ca nô là 16 km/h

  b) Độ dài đường bộ là: 41.2=82 (km)

  Độ dài đường thủy là: 82-10=72(km)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )