Một ca nô xuôi dòng từ A đến B hết 2 giờ , ngược dòng từ B về A hết 4 giờ . Tính vận tốc ca nô khi ngược dòng , biết tổng vận tốc khi xuôi dòng và ngư

Question

Một ca nô xuôi dòng từ A đến B hết 2 giờ , ngược dòng từ B về A hết 4 giờ . Tính vận tốc ca nô khi ngược dòng , biết tổng vận tốc khi xuôi dòng và ngược dòng là 90 km/giờ

in progress 0
Clara 3 tháng 2021-09-08T17:25:08+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-08T17:26:49+00:00

  Đáp án:

   `90km`/`h`

  Giải thích các bước giải:

   Tỉ số xuôi dòng của ca nô là:

  `2:4=1/2` giờ

  Tổng số phần bằng nhau là:

  `1+2=3` phần

  Vận tốc ca nô ngược dòng là:

  `90xx1:3=30km`/`h`

  Đáp số: `90km`/`h`.

  0
  2021-09-08T17:27:03+00:00

   Vận tốc tàu khi xuôi dòng là :

               90÷(2+4)×2=30(km/giờ)

                                   Đ/s: 30 km/giờ

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )