Một ca nô xuôi khúc sông dài 63km rồi ngược khúc sông ấy hết 6,5 giờ. Biết thời gian ca nô xuôi 7km bằng thời gian ca nô ngược 6km. Tính vận tốc dòng

Question

Một ca nô xuôi khúc sông dài 63km rồi ngược khúc sông ấy hết 6,5 giờ. Biết thời gian ca nô xuôi 7km bằng thời gian ca nô ngược 6km. Tính vận tốc dòng nước. Nhanh nha mọi ng ,tớ cảm ơn trc:))

in progress 0
Harper 2 tháng 2021-10-22T10:49:08+00:00 1 Answers 19 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-22T10:51:05+00:00

  Đáp án: $1.5km/h$

  Giải thích các bước giải:

  Gọi vận tốc cano là $x,$ vận tốc dòng nước là $y, (x>y>0)$

  $\to$Vận tốc cano khi xuôi dòng là $x+y,$ khi ngược dòng là $x-y$

  Theo bài ra ta có:

  $\begin{cases}\dfrac{63}{x+y}+\dfrac{63}{x-y}=6.5\\ \dfrac{7}{x+y}=\dfrac{6}{x-y}\end{cases}$

  $\to \begin{cases}\dfrac{63}{x+y}+\dfrac{63}{x-y}=6.5\\ 7(x-y)=6(x+y)\end{cases}$

  $\to \begin{cases}\dfrac{63}{13y+y}+\dfrac{63}{13y-y}=6.5\\ x=13y\end{cases}$

  $\to \begin{cases}y=1.5\\ x=19.5\end{cases}$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )