Một ca nô xuôi theo dòng sông mất 4 giờ khi đi ngược dòng mất 6 biết vận tốc của dòng nước là 4 km trên giờ tính chiều dài của khúc sông

Question

Một ca nô xuôi theo dòng sông mất 4 giờ khi đi ngược dòng mất 6 biết vận tốc của dòng nước là 4 km trên giờ tính chiều dài của khúc sông

in progress 0
Abigail 2 tháng 2021-10-15T08:24:47+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-15T08:26:11+00:00

  Ta có:

  Vận tốc của ca nô khi xuôi dòng – Vận tốc ca nô = 4(km/giờ)

  Vận tốc của ca nô khi ngược dòng – Vận tốc ca nô = 4(km/giờ)

  => Vận tốc ca nô khi xuôi dòng – Vận tốc ca nô khi ngược dòng = 4 + 4 = 8(km/giờ)

  Coi thời gian ca nô đi khi xuôi dòng là 4 phần thì khi ngược dòng là 6 phần

  => Tỉ lệ tốc độ ca nô khi xuôi dòng và ca nô khi ngược dòng là: 6 : 4

  Vận tốc ca nô khi xuôi dòng là:

          8 : (6 – 4) . 6 = 24(km/giờ)

  Chiều dài khúc sông đó là:

          24 . 4 = 96(km)

                    Đáp số: 96 km 

  Chúc học tốt!!!

   

  0
  2021-10-15T08:26:37+00:00

  Em tham khảo

  $\text{Chiều dài khúc sông là:4÷[(1÷4-1÷6)÷2]=96 km/giờ}$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )