một cá thể chứa 2 cặp gen dị hợp tử(Aa và Bb) nằm trên nst thường. cá thể đó có thể có kiểu gen như thế nào? tương ứng với mỗi kiểu gen đó sẽ có những

Question

một cá thể chứa 2 cặp gen dị hợp tử(Aa và Bb) nằm trên nst thường. cá thể đó có thể có kiểu gen như thế nào? tương ứng với mỗi kiểu gen đó sẽ có những loại giao tử nào được tạo ra? (không xét hoán vị gen)

in progress 0
Ayla 1 năm 2021-11-28T13:37:46+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-28T13:39:42+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

  TH1: các gen nằm trên các NST khác nhau: AaBb

  giao tử: 1AB:1Ab:1aB:1ab

  TH2: Các gen cùng nằm trên 1 NST có thể các kiểu gen: AB/ab và Ab/aB ; có HVG hoặc không

  + Nếu k có HVG: AB/ab => 1AB:1ab

  Ab/aB => 1Ab:1aB

  + Nếu có HVG với tần số f

  AB/ab => AB=ab =(1-f)/2; Ab=aB= f/2

  Ab/aB => Ab=aB =(1-f)/2; AB=ab= f/2

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )