Một cái bể bơi dạng hình hộp chữ nhật có kích thước trong lòng bể: chiều dài 3m, chiều rộng 1,8m, chiều cao 1,5m. Trong bể nước hiện chứa 60% thể t

Question

Một cái bể bơi dạng hình hộp chữ nhật có kích thước trong lòng bể: chiều dài
3m, chiều rộng 1,8m, chiều cao 1,5m. Trong bể nước hiện chứa 60% thể tích của
bể.
a. Hỏi cái bể chứa được bao nhiêu lít nước?
b. Hỏi phải đổ thêm bao nhiêu lít nước nữa thì đầy bể?
c. Tính chiều cao mực nước hiện có trong bể.

in progress 0
Kylie 1 năm 2021-11-01T15:02:24+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-01T15:03:56+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   a) Bể bơi đó chứa được số l nước là :

         3 x 1,8 x 1,5 = 8,1 (m³)

           8,1 m³ = 8100 m³

   b) Trong bể đang chứa số l nước là :

            8100 : 100 x 60 = 4860 (l)

        Cần đổ vào bể số l nước là :

            8100 – 4860 = 3240 (l)

  c)     4860 l = 4860 dm³ = 4,86 m³

        Chiều cao mực nước trong bể là :

             4,86 : 3 : 1,8 = 0,9 (m)

                    Đáp số : a) 8100 l

                                   b) 3240 l

                                   c) ,9 m  

  0
  2021-11-01T15:04:13+00:00

  $\text{ a) Số lít nước mà bể đó chứa được là:}$

                $3  ×1,8 ×1,5 = 8,1 (m³) = 8100 (dm³)$

  $\text{ b) Số lít nước mà trong bể đang chứa là:}$

               $8100 ÷ 100 × 60 = 4860 (l)$

        $\text{Số lít nước ta cần đổ vào bể là:}$

               $8100 – 4860 = 3240 (l)$

  $\text{c)     4860 l = 4860 dm³ = 4,86 m³}$

        $\text{Chiều cao mực nước trong bể là:}$

               $4,86 ÷ 3 ÷ 1,8 = 0,9 (m)$

                    $\text{Đs:  8100 lít ; 3240 lít; 0,9m}$

                                   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )