một cái bể dạng hình hộp chữ nhật có kích thước ở trong lòng bể là chiều dài là 2 m , chiều rộng 1,5 m và chiều cao 1,2 m . tính thể tích bể đó . Cần

Question

một cái bể dạng hình hộp chữ nhật có kích thước ở trong lòng bể là chiều dài là 2 m , chiều rộng 1,5 m và chiều cao 1,2 m . tính thể tích bể đó . Cần đổ vào bể đó bao nhiêu lít nước để 60% thể tích của bể có nước ? ( 1 lít =1 dm3)
Giúp tớ với

in progress 0
Athena 1 tháng 2021-08-12T07:23:44+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-12T07:24:59+00:00

  Đáp án:

  Chiều cao mực nước trong bể là:

  2−0,5=1,5 (m)

  Thể tích nước đang có trong bể:

  1,5×1,2×1,5=2,7 (m3)

  Thể tích nước chảy ra trong 1 giờ là:

  2,7:5=0,54 (m3)

  Đổi 0,54m3=540dm3=540 ; 1 giờ = 60 phút

  Mỗi phút nước chảy ra khỏi bể số lít là:

  540:60=9(lít)

  Đáp số: 9 lít.

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-08-12T07:25:06+00:00

  Chiều cao mực nước trong bể là:

  Thể tích nước đang có trong bể:

  Thể tích nước chảy ra trong 1 giờ là:

  Đổi 

  0,54m³=540dm³ ;

  1 giờ = 60 phút

  Mỗi phút nước chảy ra khỏi bể số lít là:

  9(lít)

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )