một cái bể hình chữ nhật chiều dai 2,5m, chiều rộng 1,8m chiều cao bằng 2/3 chiều rộng chứa đầy nước. Những ngày nắng, nước bị bốt hơi hết 12,5% lượng

Question

một cái bể hình chữ nhật chiều dai 2,5m, chiều rộng 1,8m chiều cao bằng 2/3 chiều rộng chứa đầy nước. Những ngày nắng, nước bị bốt hơi hết 12,5% lượng nước trong bể. Hỏi trong bể còn bao nhiêu lít nước

in progress 0
Margaret 2 tháng 2021-10-02T15:43:35+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-02T15:44:35+00:00

  Chiều cao bể là: 1,8 x 2/3 = 1,2 ( m )

  Thể tích bể là: 2,5 x 1,8 x 1,2 = 5,4 ( m³ )

  Những ngày nắng, nước bị bốc số lít nước là: 5,4 : 100 x 12,5 = 0,675 ( m³ )

  Thể tích bể nước còn lại là: 5,4 – 0,675 = 4,725 ( m³ )

       đ/s: 4,725 m³

   ~ xin ctlhn nhá! ~

  0
  2021-10-02T15:44:59+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

                            Giải

  Chiều cao của bể là :

        1,8 x 2/3 = 1,2 (m)

  Thể tích của bể là :

        2,5 x 1,8 x 1,2 = 5,4 (m3)

  Đổi : 54 m3 = 5400 dm3 = 5400 lít

  Số lít nước còn lại trong bể tương ứng với số phần trăm là :

         100% – 12,5% = 87,5% 

  Số lít nước còn lại trong bể là :

        5400 x 87,5 : 100 = 4725 (lít)

                        Đáp số : 4725 lít

  #Hội Trồng Rau 

  *Chúc bạn học tốt*

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )