Một cái bể hình HCN có kích thước trong bể là chiều dài 4m, chiều rộng 2m, chiều cao 1,5m. Hỏi bể cá chứa được bảo nhiêu lít nước?

Question

Một cái bể hình HCN có kích thước trong bể là chiều dài 4m, chiều rộng 2m, chiều cao 1,5m. Hỏi bể cá chứa được bảo nhiêu lít nước?

in progress 0
Bella 3 tháng 2021-09-11T19:19:18+00:00 1 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-11T19:20:59+00:00

  Bể cá chứa được :

  4 × 2 × 1,5 = 12 (m³)

  12m³ = 12000dm³ = 12000 lít

  Đáp số : 12000 lít

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )