một cái bể hình hộp chữ nhật . chiều dài 4,5 m ; chiều rộng 3,5 m ; chiều cao 3 m . người ta quét xi măng , biết 1 m² hết 2,5 phút . tính thời gian x

Question

một cái bể hình hộp chữ nhật . chiều dài 4,5 m ; chiều rộng 3,5 m ; chiều cao 3 m . người ta quét xi
măng , biết 1 m² hết 2,5 phút . tính thời gian xi măng .

in progress 0
Maria 1 tháng 2021-11-12T02:29:56+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-12T02:31:24+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Diện tích xung quanh cái bể hình hộp chữ nhật là : 

      (4,5 + 3,5) x 2 x 3 = 48 (m²)

  Diên tích toàn phần cái bể hình hộp chữ nhật là :

       48 + 3,5 x 4,5 =  (m²)

  Thời gian quét xi măng là :

        79,5 : 1 x 2,5 = 159,375 (phút)

                Đáp số : 159,375 phút

      

  0
  2021-11-12T02:31:31+00:00

  Đáp án:

  159,375 phút

  Giải thích các bước giải:

   Diện tích cái bể là ;

  ( 4,5 +  3,5 ) x 2 x 3 + ( 4,5 x 3,5 ) = 63,75 m²

  thời gian quét xi măng là :

  63,75 x 2,5 : 1 = 159,375 phút

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )