một cái bể hình hộp chữ nhật có chiều dài 30m,chiều rộng ,sâu 3m.Người ta lát gạch trong lòng bể bằng các viên gạch hình vuông có cạch 10 cm a.tính

Question

một cái bể hình hộp chữ nhật có chiều dài 30m,chiều rộng ,sâu 3m.Người ta lát gạch trong lòng bể bằng các viên gạch hình vuông có cạch 10 cm
a.tính thể tích cái bể
b.cần bao nhiêu viên gạch để lát được cái bể

in progress 0
Aaliyah 3 tháng 2021-09-28T15:29:28+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-28T15:30:54+00:00

  Đáp án: a) 1800 ².

                b)90000 viên gạch.

   

  Giải thích các bước giải:

  a)Thể tích cái bể:

  30 x 20 x 3 = 1800 ( ).

  b)Diện tích xung quanh cái bể :

       ( 30+20 ) x 2  x 3 = 300 ( ).

  Diện tích mặt đáy cái bể :

       30  x 20 = 600 ( ).

  Tổng diện tích lót viên gạch:

       300 + 600 = 900 ( ).

  Đổi:900=9000000 

  Diện tích 1 viên gạch hình vuông :

       10 x 10 = 100 ( ).

  Cần số viên gạch để lát được cái bể :

       9000000 : 100 = 90000 ( viên gạch )

                 Đáp số: a)1800 m².

                                b)90000 viên gạch.

  0
  2021-09-28T15:31:03+00:00

  a)Thể tích cái bể là:

  30 x 20 x 3 = 1800 ($m^{3}$)

  b)Diện tích xung quanh cái bể là:

   (30+20) x 2  x 3 = 300 ($m^{2}$)

  Diện tích mặt đáy cái bể là:

  30  x 20 = 600 ($m^{2}$)

  Tổng diện tích lót viên gạch là:

  300 + 600 = 900 ($m^{2}$)

  Đổi:900$m^{2}$ =9000000 $cm^{2}$

  Diện tích 1 viên gạch hình vuông là:

  10 x10 =100 ( $cm^{2}$)

  Cần số viên gạch để lát được cái bể là:

  9000000 : 100 = 90000 (viên gạch)

  Đáp số: 90000 viên gạch

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )