Một cái bể hình hộp chữ nhật có chiều dài 5 m chiều rộng 2,5 m chiều cao bằng 1/5 chiều dài Tính thể tích của cái bể hình hộp chữ nhật đó

Question

Một cái bể hình hộp chữ nhật có chiều dài 5 m chiều rộng 2,5 m chiều cao bằng 1/5 chiều dài Tính thể tích của cái bể hình hộp chữ nhật đó

in progress 0
Sadie 2 tháng 2021-10-05T02:22:49+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-05T02:24:06+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Chiều cao của bể là :

  5* 1/5 = 1 ( m) 

  Thể tích của bể là :

  5*2,5*1 =12,5 ( m 3)

  0
  2021-10-05T02:24:23+00:00

  Đáp án:

   12,5 m3

  Giải thích các bước giải:

   Chiều cao của cái bể là :            5 x 1/5 = 1 (  m )

  Thể tích của bể là :                       5 x 2,5 x 1 = 12,5 ( m3)

                                                          Đ/S :  12,5 m3.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )