Một cái hộp cát tông kín,bên trong có đựng 4 quả bóng xanh,3 quả bóng đỏ,bạn Nam thực hiện lấy 5 quả bóng.Theo em,số bóng bạn Nam lấy ra có thể gồm nh

Question

Một cái hộp cát tông kín,bên trong có đựng 4 quả bóng xanh,3 quả bóng đỏ,bạn Nam thực hiện lấy 5 quả bóng.Theo em,số bóng bạn Nam lấy ra có thể gồm những quả bóng màu gì

in progress 0
Allison 1 tháng 2021-07-27T02:41:34+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-27T02:43:32+00:00

  Có `4` quả bóng xanh

  Có `3` quả bóng đỏ

  `⇒` Nếu bạn Nam lấy `4` quả bóng màu xanh thì Nam phải lấy thêm `1` quả bóng màu đỏ.

  `⇒` Nếu bạn Nam lấy `3` quả bóng màu đỏ thì Nam phải lấy thêm `2` quả bóng màu xanh.

  `⇒` Số bóng bạn Nam lấy ra gồm những quả bóng gồm màu xanh và màu đỏ.

  $#Nagisa#$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )