Một cái hộp hình chữ nhật có chiều dài là 32/3 cm, chiều rộng là 8cm. Một hình vuông có diện tích bằng 75% diện tích hình chữ nhật đã cho. Độ dài cạnh

Question

Một cái hộp hình chữ nhật có chiều dài là 32/3 cm, chiều rộng là 8cm. Một hình vuông có diện tích bằng 75% diện tích hình chữ nhật đã cho. Độ dài cạnh hình vuông?

in progress 0
Allison 2 tháng 2021-10-13T03:18:16+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-13T03:20:05+00:00

  Đáp án: 8cm

  Giải thích các bước giải:

   Diện tích cái hộp hình chữ nhật là:

  $\frac{32}{3}$ x 8 = $\frac{256}{3}$ (cm²)

   Diện tích hình vuông là:

  $\frac{256}{3}$ x 75% = 64 (cm²)

   64 là tích của phép nhân 8 x 8

  ⇒ Độ dài cạnh hình vuông là 8cm.

   

  0
  2021-10-13T03:20:09+00:00

  Diện tích hình chữ nhật đó là

  $\dfrac{32}{3} \times 8 = \dfrac{256}{3}$ $(cm^2)$

  Diện tích hình vuông là

  $ \dfrac{256}{3} \times 75 : 100 = 64 $(cm^2)$

  Vì diện tích hình vuông là $64 cm^2$. Mà $64 = 8 \times 8$

  Nên cạnh hình vuông là $8 cm$

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )