Một cái hộp hình lập phương ( không có nắp ) cạnh 15 cm a, Tính thể tích của cái hộp đó ? b, nếu sơn tất cả các mặt ngoài của hộp đó thì phải sơn 1 di

Question

Một cái hộp hình lập phương ( không có nắp ) cạnh 15 cm
a, Tính thể tích của cái hộp đó ?
b, nếu sơn tất cả các mặt ngoài của hộp đó thì phải sơn 1 diện tích bằng bao nhiêu xăng – ti – mét vuông ?

in progress 0
Adalyn 1 năm 2021-10-16T05:21:22+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-16T05:22:40+00:00

  `\text{a.thể tích của cái hộp là:}`

  `\text{15 x 15 x 15 = 3375 (cm³)}`

  `\text{b.diện tích toàn phần của cái hộp là:}`

  `\text{15 x 15 x 6 = 1350 (cm²)}`

  `\text{vậy diện tích phải sơn là 1350cm²}`

  0
  2021-10-16T05:22:57+00:00

  Đáp án:

  a) Thể tích cái hộp là

  15 x 15 x 15 = 3375 (cm3)

  b) Diện tích toàn phần của cái hộp là

  15 x 15 x 6 = 1350 (cm2)

  Vậy phải sơn diện tích là 1350cm2

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )