Một cái lều hình vuông được dựng ở trung tâm của một mảnh vườn hình vuông. Khoảng cách từ mỗi mép ngoài cái lều tới tường bao quanh khu vườn là 8 m. B

Question

Một cái lều hình vuông được dựng ở trung tâm của một mảnh vườn hình vuông. Khoảng cách từ mỗi mép ngoài cái lều tới tường bao quanh khu vườn là 8 m. Biết tổng diện tích của phần mảnh vườn không tính cái lều là 448 m2, tính diện tích cái lều, theo m2?
bai-toan-lop-4-lam-kho-nguoi-lon

Trần Phương
Phó giám đốc Trung tâm phát triển tài năng
Trở lại Giáo dục
Lưu
Chia sẻ

in progress 0
Parker 1 tháng 2021-08-05T01:05:43+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-05T01:06:52+00:00

  Chuyển lều về 1 góc của mảnh vườn.

  Chia phần còn lại thành 2 hình thang có diẹn tích bằng nhau và có đáy lớn là cạnh mảnh vườn, đáy bé là cạnh lều, chiều cao là hiệu của cạnh vườn và cạnh lều và =8+8=16(m)

  Tổng cạnh lều và cạnh vườn là:

       448:16×2=56(m)

  Cạnh lều là:

             (56-16):2=20(m)

  Diện tích lều là:

         20×20=400(m2)

  0
  2021-08-05T01:07:35+00:00

  Đáp án:

   `36` `m^2`

  Giải thích các bước giải:

  `=>` diện tích khi không có lều là : `448` `m^2`

  `->` ta sẽ chia nó thành 4 hình chữ nhật nên :

  rộng : `8`

  dài : `8` `+` ( cạnh cái lều )

  diện tích môi hình chữ nhật được chia ra đó là :

  `=>` `448÷4=112` `(m^2)`

  chiều dài môi hình chữ nhật là :

  `=>` `112÷8=14` `(m)`

  cái lều đó có cạnh dài số m là :

  `=>` `14-8=6` `(m)`

  diện tích cái lều đó sẽ là :

  `=>` `6×6=36` `(m^2)`

  `Đs:` `36` `m^2`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )