Một cần cẩu kéo 1thùng hàng có khối lượng 200kg lên cao 4m trong thời gian 10 giây . tính công suất của cần cẩu

Question

Một cần cẩu kéo 1thùng hàng có khối lượng 200kg lên cao 4m trong thời gian 10 giây . tính công suất của cần cẩu

in progress 0
Melanie 22 phút 2021-09-09T06:37:53+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T06:38:54+00:00

  Đáp án:

   CHÚC BẠN HỌC TỐT !!!!!!!!

  Giải thích các bước giải:

      $m = 200 (kg)$

      $h = 4 (m)$

      $t = 10 (s)$

  $\text{Công suất của cần cẩu là:}$

      $P = \frac{A}{t} = \frac{10.m.h}{t} = \frac{10.200.4}{10} = 800 (W)$

  $\text{Vậy công suất của cần cẩu là 800W}$

  0
  2021-09-09T06:38:55+00:00

  Đáp án:

  * tóm tắt :

  m=200kg

  h=4m

  t=10s

  P=? w

  *Giải:

  F=p=10.m=2000 (N)

  Công của cần cẩu:

  A=F.s=2000.4=8000(j)

  Công suất của cần cẩu :

  `P=A/t=8000/10=800(w)`

  Đáp số: P=800 w

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )